Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu


volejte +420 608 177 117


Lité podlahy

tisknout stránku

Anhydritové lité podlahy

Anhydritový podlahový potěr je tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačními vlastnostmi.Je určená pro vnitřní plochy, které vytvářejí ideálně rovnou a hladkou podlahu pod finální nášlapnou vrstvu. Při určitých úpravách může sama sloužit jako finální podlaha (epoxid, atd.)
Anhydritový potěr je vhodný pro všechny typy interierových podlahových konstrukcí do novostaveb, ale i rekonstrukcí obytných budov, staveb administrativních a obchodních center, objektů občanské vybavenosti (správní budovy, školy, nemocnice) apod. Není vhodný k použití do trvale vlhkých prostor a venkovního prostředí (prádelny,vývařovny a podobně). Anhydritový potěr je vyráběn z pojiva, jemnozrnného kameniva do 0,4, vody a chemických přísad ovlivňujících zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti potěru.
Vyznačuje se homogenní a pevnou strukturou. Položení směsi probíhá samovolným rozlitím. Díky vysoké tekutosti není nutná vibrace, ale stačí jen natřásání směsi speciální nivelační latí.

Výhody použití anhydritové podlahy:

Anhydritové lité podlahy jsou dnes běžný standart při průmyslové i rodinné výstavbě a postupně nahradily klasické betonové podlahy.


Bílovec 743 01, ČS Armáda 614/21
tel.: +420 608 177 117
e-mail: info@litepodlahyzeman.cz


Přeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu